Kraftpriser 2020 (for kunder innen eget forsyningsområde)

Valg av kraftleverandør

Nettleiepriser
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

 

Fastpris 1 år

Ny fastpris kommer.

 
 

Fastpris 2 år

Ny fastpris kommer

 
 

Spotpris

Basert på gjennomsnittlig markedspris på elbørsen hos Nord Pool + leverandørens påslag, øre/kWh, + mva

Påslag per kwh7,99 øre
Prisendringsdato1/1/2020
Betalingstid (forskudd i perioden/etterskudd)Etterskudd
Fakturagebyr ved faktura i vanlig post49 kr
Er moms inkludert i prisene?Ja
 
 


Kontakt oss på epost: post@nessetkraft.no eller på telefon: 71 23 16 00