Kraftpriser 2019 (for kunder innen eget forsyningsområde)

Valg av kraftleverandør

Nettleiepriser

Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

 

Spotpris

Basert på gjennomsnittlig markedspris på elbørsen hos Nord Pool + leverandørens påslag, øre/kWh, + mva

Påslag per kwh6 øre
Elsertifikatpris2,5 øre
Prisendringsdato1/1/2020
Betalingstid (forskudd i perioden/etterskudd)Etterskudd
 
 


Nesset kommune slo seg sammen med Midsund og Molde til en ny kommune fra 01.01.2020.

Dette innebærer at ordningen med at Nesset kommune brukte deler av konsesjonskraften sin til å tilby innbyggerne i Nesset gunstig fastprisavtale gjennom Nesset Kraft AS opphører.

Heretter vil Nesset Kraft AS kun tilby strømavtalen Spotpris.
Det vil si at alle som i 2019 har hatt fastpris vil bli overført til spotpris fra 01.01.2020.

Spotpris er en ren markedstariff basert på spotprisen på elbørsen hos Nord Pool.

Vi bruker gjennomsnittlig spotpris i vårt område pr. mnd. fra kraftbørsen Nord Pool. (Denne følger kraftmarkedets svingninger fullt ut, og har over tid vært den rimeligste strømavtalen på markedet.)
I tillegg kommer vårt påslag på 6 øre/kWh inklusive elsertifikat og MVA.

OBS!
I informasjonsbrevet som ble utsendt til fastpriskundene nå i januar stod det dessverre at påslaget er 7,25 øre/kWh, men det riktige er altså 6 øre/kWh
.