Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

10.01.2014:


Stormfull helg for Nesset Kraft

Første høststormen med kraftig tordenvær skapte en del ekstraarbeid for oss.  Linjenettet tålte brasene i den kraftige vinden men det gjorde ikke alle våre nettstasjoner i forhold til det kraftige tordenværet som fulgte utover natta.  Hardest rammet av tordenskrellene ble Raudsand der vi fikk tre brudd i den lokale strømforsyningen samt noen kortere utkoblinger av linjenettet.  Ut over dette var det spredde lokale utkoblinger som skyldes sikringsbrudd på grunn av lynoverspenninger. 

Vi tror de fleste som ønsket å nå vårt vaktpersonell fikk kontakt med oss på telefonen, men vi er klar over at en del av telenettet rundt om i kommunen også har fått hard medfart under uværet og således forårsaket nedetid på telefonsystemene.

Skulle våre kunder oppdage «seinskader» som unormal spenning eller merkbare variasjoner i spenningsnivået de kommende dagene ber vi om de tar kontakt med oss.

Under det kraftige tordenværet kan det være at noen av våre kunder har fått skade på sine el- installasjoner eller er redd for at slik skade kan ha skjedd.  Vi oppfordrer derfor de som har fått skade på sine anlegg om å melde fra til sitt forsikringsselskap om skadeomfanget å få skadene utbedret av en installasjonsbedrift.  Er du utrygg på om skade kan ha oppstått og ønsker å få dette nærmere undersøkt av en fagperson oppfordrer vi deg til å kontakte en installasjonsbedrift for en slik undersøkelse.  En slik undersøkelse må du bekoste selv.