Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

13.12.2013:


Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar

Ca kl. 0050 natt til fredag hadde alle fastboende i Nesset Kommune
fått tilbake strømmen, etter at stormen "Ivar" hadde forårsaket
strømbrudd for en del abonnenter i Nesset. Dårlige og til dels
farlige arbeidsforhold under stormen, gjorde det til tider vanskelig
å utføre reprasjoner under selve stormen. Men da vinden løyet, klarte
mannskapene å få kontroll over skadene, og kundene fikk strømmen
tilbake.