Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

12.12.2013:


Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset

Vi mangler strøm i fra Frisvoll til Steinsvoll i Eresfjord samt Solbjør til Rødhagen på Rød.
Feilene er delvis lokalisert, på Rød har vi funnet trefall over linja, men været gjør det vanskelig
å få full oversikt over skadene pga sikkerhet for mannskapet.
Feilen i Eresfjord er noe arbeidskrevende, så det er foreløbig usikkert hvor lang tid det vil ta å få
utbedret denne.