Kraftpriser 2019 (for kunder innen eget forsyningsområde)

Valg av kraftleverandør

Nettleiepriser

Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

 

Fastpris for 1 år

En inngått fastprisavtale vil være gjeldene et kalenderår, (01.01.-31.12.) og blir automatisk fornyet til ny ettårsavtale dersom den ikke sies opp innen 31.12. året i forveien. Som før blir fastprisen regulert årlig av Nesset Kommune og ny pris vil bli kunngjort i desember.

Gjelder også timemålerJa
Bindingstid12 mnd
Fastpristid12 mnd
Månedsgebyr39 kr
Elsertifikatpris3,0 øre
Prisendringsdato01/01/2019
Kilowattimepris fram i tid per forsyningsområde45,75 øre
Betalingstid (forskudd i perioden/etterskudd)Etterskudd
Andre betingelserEn inngått fastprisavtale vil være gjeldene et kalenderår, (01.01.-31.12.) og blir automatisk fornyet til ny ett års-avtale dersom den ikke sies opp innen 31.12. året i forveien.
Hva som skjer om betingelser ikke oppfylles (tekstfelt)Ved avbrutt avtale utenom oppsigelsefrist 31.12., vil det bli krevd et avbruddgebyr på kr. 1000
 
 

Spotpris

Basert på gjennomsnittlig markedspris på elbørsen hos Nord Pool + leverandørens påslag, øre/kWh, + mva

Påslag per kwh7,25 øre
Elsertifikatpris3,0 øre
Prisendringsdato1/1/2019
Betalingstid (forskudd i perioden/etterskudd)Etterskudd
 
 


Fastprisavtale vil gjelde fra tegningstidspunkt og være gjeldende et kalenderår, (01.01.-31.12.)
og vil automatisk 
bli fornyet til ny ettårsavtale, ved nyåret, dersom den ikke sier opp
innen 31.12. året i forveien.

Som før blir fastprisen regulert årlig av Nesset Kommune, og blir gjeldene i ett år fra
01.01.-31.12. Nye fastpriser blir kunngjort i desember i lokalavisa og på våre hjemmesider.


Beløpene er inklusive påslag for el-sertifikatordningen samt merverdiavgift.

Det tas forbehold om endring i merverdisatsen og andre offenlige avgifter.

Litt om tariffene du kan velge

  Fastpris 1 år:
sikrer kunden en stor grad av forutsigbarhet, og vil hindre de store overraskelser som kan skje med strømprisen i den perioden det er tegnet kontrakt for.

  Spotpris:
er en ren markedstariff basert på spotprisen på elbørsen hos Nord Pool. Denne prisen har så langt vist seg å være svært avhengig av været, hvor temperatur og nedbør spiller store roller sammen med fyllingsgrad og forventninger til våre vannmagasiner. I sterkere grad kommer også leveringsforhold i Norden og Europa inn i bildet etter hvert.

Normalt har denne prisen vært lav om sommeren og høy om vinteren. Om det lønner seg å velge denne tariffen vet man ikke før perioden er over, og gjennomsnittsprisen kan beregnes.