Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

19.12.2005:


Nettleiesatsene for 2006

Vi øker ikke nettleiesatsene i 2006! 

Vi synes noe av det viktigste vi driver med er dette å holde et linjenett i god stand. Vi kan kanskje tillate oss å si vi fikk merke kvaliteten under siste snøværet denne uken. Selv om enkelte ble strømløs en kortere stund, kan vi konstatere at konsekvensene ble små i det store og hele.

Det koster imidlertid å holde et linjenett i god stand og i vårt område er det forholdsvis få kunder pr km linjelengde ifh til byer og større tettsteder.Styret i NKAS følger en strategi for å sikre et godt linjenett og samtidig hente inn noe av den tapte nettleie som konkurser og bortfall av betydelige næringskunder har ført med seg. Det gir oss desverre for tiden forholdsvis høye nettleiesatser, men vi vil ikke øke disse i 2006. På sikt er vårt mål å redusere satsene.

Det gjenstår å tilføye at Regjeringen har vedtatt å øke forbruksavgiften fra 9,88 øre/kWh i 2005 til 10,05 øre/kWh for 2006. Dette medfører en liten auke i energiprisen på 0,21 øre/kWh inkl mva.