Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

28.11.2005:


Bredbåndsinfo fra Nesset Kraft AS

Status pr 18.10.05....

Nå kan SuCom sammen med NKAS levere bredbånd til de aller fleste i Eidsvåg, Raudsand, Rød og Eresfjord. Utbygging av Toven/Eidsøra og Vistdal vil bli gjennomført i løpet av november, mens Bugge og Ranvik vil være ferdig utbygd innen utgangen av året 2005.

I alle områdene som bygges ut benytter SuCom nyeste teknologi og kan dermed  tilby bredbånd med hastigheter opp mot 20 Mb. Med SuCom bredbånd har kundene også muligheten til å benytte ip-Telefoni. Her tilbys en godt utprøvd løsning med god kvalitet til svært konkurransedyktig pris. Besøk SuCom på http://www.sucom.no/ eller ta kontakt på telefon 71 40 55 00.