Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

06.06.2005:


Bredbånd i Nesset

Samarbeidet om bredbåndsutbygging i Nesset mellom bredbåndsselskapet SuCom AS og Nesset Kraft AS har nå ført til at nærmere 120 kunder er oppkoblet på bredbånd i Eidsvåg sentrum.

I februar 2005 ble Eidsvåg tilkoblet det nasjonale fibernettet som går gjennom bygda, og med Nesset Kraft sin nylagte fiberkabel fra landsfiberen og inn til telefonsentralen har SuCom tilnærmet ubegrenset kapasitet inn til Eidsvåg. Nettet har dermed tilstrekkelig kapasitet for å kunne tilby nye tjenester, som IP Telefoni og IP TV, som vil bli tilbudt via bredbånd i framtida.

SuCom AS planlegger i samarbeid med Nesset Kraft AS å bygge ut bredbånd til flere kretser i Nesset i 2005. Selskapet har søkt Nesset Kommune om tilskudd for å kunne fullføre utbygging av bredbånd til alle kretser i Nesset kommune i løpet av 2006. Signalene fra kommunale myndigheter er så langt positive, og SuCom er i ferd med å planlegge videre utbygging. Går alt som planlagt så er målsettingen at Rausand, Eresfjord og Rød skal være tilkoblet bredbåndsnettet i første halvdel av 2005.