Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

06.06.2005:


Årsresultat 2004

Regnskapet for Nesset Kraft AS for 2004 er nå klart, og viser et overskudd på kr 5,9 millioner. Resultatet skyldes rekordstor produksjon i Meisal, og eller gode kontrakter i engrosmarkedet for strøm.
Årsmeldingen finner du i sin helhet her.