Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

06.06.2005:


Tilbud om kraftlevering i 2005

Fastkraft med bindingstid 1 år:
30,10 øre/kWh
Flytende markedskraft:
29,80 øre/kWh
Spotkraft:
1,8 øre/kWh i påslag