Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

06.06.2005:


Timesmåling av anlegg med forbruk over 100.000 kWh pr år

Fra 1. januar 2005 er det krav om at alle anlegg som forbruker 100.000 kWh eller mer i året skal avleses time for time.

Tidligere grense var anlegg over 400.000 kWh/år. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og timesmålere blir installert utover høsten. I tillegg installeres også timesmålere på alle anlegg med makseffekt, dvs. tariff T3MN. Omleggingen fører til at alle blir avregnet månedlig mot nå med akonto hver måned samt årsavregning.