Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

17.06.2013:


Viktig Info til alle våre brukere av funksjon Måleravlesning på våre hjemmesider:

Nesset Kraft AS skifter kundesystem i perioden 17/6 – 23/6 2013. dvs uke 25/2013.
Det vil i denne perioden og frem til det nye systemet er igangsatt, ikke være mulig å registrere måleravlesninger på nett eller på telefon.

Det vises videre til  informasjon om skifte i vårt Måleravlesningsbrev for Mai/Juni 2013.
Dette brevet påregnes utsendt medio uke 25 og vil bli distribuert til alle våre nettkunder.

Ta kontakt med vår abonnementsavdeling, telefon 71 23 16 07, dersom det skulle være spørsmål til byttet.