Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

14.11.2012:


Strømmen falt ut i hele indre del av Nesset:

Grunnet feil på Statnetts anlegg på Viklandet falt strømmen ut i hele indre deler av Nesset tirsdag kveld kl. 19:16 og ble liggende ute i ca. 25 minutter. Etter klarering fra Statnett's vakthavende ved driftsentralen på Sunndalsøra fikk vi klarsignal til å legge strømforsyningen inn igjen. Hendelsen førte også til en kort blink på forsyningen til hele ytre Nesset.  Lokal kraftproduksjon falt også ut.