Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

28.02.2013:


Vedtak fra NVE - tariffstøtte 2013

Nesset Kraft har mottatt vedtak frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene i vårt forsynings-område får tariffstøtte i 2013.

Nettkundene i Nesset Kraft AS får tildelt 1,303 mill kr i tariffstøtte i 2013

Nesset Kraft AS har mottatt vedtak og varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene i vårt forsyningsområde er berettiget til å motta tariffstøtte i 2013.

Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2013 har Regjeringen samlet bevilget 120 mill kr i tariffstøtte.

NVE har gitt vedtak og varslet om at nettkundene i vårt område får tildelt 1,303 mill kr i tariffstøtte i 2013.

Tariffstøtten skal uavkortet komme nettkundene til gode og har medført at vår nettleie i 2013 er ca 3 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Ved fastsetting av nettleien 2013 ble tariffstøtten hensyntatt.

Det vises til NVEs hjemme side for ytterligere informasjon i sakens anledning (
http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Regulering-av-nettselskapene/Tariffutjevning/)

Henvendelser i sakens anledning kan rettes til Økonomileder Ove Medalen på telefon
71 23 16 07 eller e-post
ove@nessetkraft.no

">