Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

01.03.2012:


Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd

12.02.2009 | 07:29

NVE innførte fra 1. januar 2007 en ordning med direkte utbetaling til sluttbrukerne ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varet over 12 timer. Ordningen gjelder for sluttbrukere på alle nettnivå. For avbrudd av denne varighet anses ikke den ordinære KILE-ordningen å gi tilstrekkelige signaler om samfunnsøkonomiske kostnadere ved avbrudd, særlig når det gjelder mindre næringskunder, husholdninger og fritidsboliger.SØKNADSKJEMA OG VEILEDNING her.

">