Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

27.12.2011:


Status strømforsyning 3.juledag

Etter at vi nå i ettermiddag hadde et nytt større utfall av strømmen på grunn av nye trefall på Torhus i Eresfjord som forårsaket strømbrudd på strekningen Myrset - Bugge - Eresfjord og deler av Vistdal, er nå strømmen tilbake til alle fastboende i hele Nesset. 
I morgen onsdag 4. juledag vil vi starte med reparasjon av avgreiningslinja til Bjørbakken og til Langfjorden hyttefelt.  En må fortsatt kunne regne med at skog som står på bikken, med dårlig rotfeste, rundt omkring kan forårsake skade og utfall av strømmen i de nærmeste dagene.  Vi setter stor pris på informasjon fra publikum som observerer unormale og faretruende  situasjoner der skog kan være til fare for linjenettet.  Vi vil fortsette med oppryddingsarbeidet i flere uker framover før vi har fått ryddet opp og sikret linjenettet igjen.  27.12.2011 kl. 20:00   Arnt Vidar Bruseth