Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

27.12.2011:


Mangel på telefonforbindelse

Telefonforbindelsen er nede i store deler av Nesset, vi oppfordrer de som på en eller annen måte ønsker å komme i kontakt med oss nå utover dagen 3. juledag om å sende oss e-post til nk@nessetkraft.no eller ta kontakt med oss direkte ved å besøke oss på kontoret eller ta kontakt direkte med mange av våre folk som nå også idag vil være i aktivitet mange steder i kommunen for videre oppryddingsarbeid etter Dagmar.