Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

11.03.2011:


Ny trafostasjon bygges

Ny Syltebø trafostasjon gir mer småkraft

Ny Syltebø trafostasjon i drift.
Trafostasjonen vil gi mulighet for me
r småkraft inn på nettet.

I indre deler av Nesset Kraft sitt forsyningsområde er det et stort potensial for bygging av småkraft. Flere utbyggere har søkt og fått konsesjon, skriver Vår Energi i sin siste utgave.

– Nesset har ikke så stort behov for ny kraft til eget bruk, så vi begynte å se på muligheten for å få kraften ut av området, sier driftsleder Arne Vidar Bruseth i Nesset Kraft. Dette var starten på nye Syltebø trafostasjon som nylig er åpnet med en kapasitet 30 MW.

Vår Energi tar også opp hva du gjør, og hvilke rettigheter du har dersom strømmen blir borte.

Selv om nettselskapene bygger og holder nettet ved like, driver forebyggende arbeid og sørger for høy kriseberedskap,vil uforutsette hendelser kunne skje og strømmen bli borte i kortere eller lengre tid. Da skal beredskapsplaner, vaktordninger og repararasjonsberedskap sikre at du raskt får strømmen tilbake.

Som kunde kan du også kreve prisavslag etter bestemte retningslinjer, og det kan bli tale om direkte utbetaling til sluttbrukere dersom avbruddet varer i mer enn 12 timer.

Vår Energi anbefaler også husholdningene å sjekke varmekildene før kulda setter inn for alvor. Da vil elektriske apparater være utsatt for en ekstra belastning. Selv om sikringene skal beskytte det elektriske anlegget mot skader, kan gjentatte tilfeller av overbelastning føre til brann. Kundemagasinet advarer også hobbyelektrikere mot utvettig elektrisk arbeid som kan bli både dyrt og farlig. Inne i magasinet er det med en detaljert liste over elektrikerarbeid du selv kan utføre.

Videre kan du lese om innføringen av smarte strømmålere i Norge, og du får tips om hvordan du kan stoppe kranglingen mellom barna i baksetet med en kinoopplevelse.

Vår Energi inneholder også jussråd og råd om energieffektivisering. Premiekryssord er på plass også denne gangen, og i tillegg en egen kunnskapstest hvor du kan vinne en iPad.

Kundemagasinet Vår Energi ble distribuert i din postkassen i uke 43.