Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

29.09.2011:


Strømutfall i Nesset

På grunn av en feilkobling gjort av driftsentralen hos Statnett på Sunndalsøra ble hele Nesset utenom Eikesdalen, lagt mørk i 35 sekunder fra kl. 12:01:35 idag, torsdag 29. sept.  Nesset Kraft beklager denne hendelsen overfor våre kunder.  Alle kunder ble strømløse, prosesser stoppet opp, all kraftproduksjon innen vårt fordelingsnett falt ut.
Vi har fått informasjon fra lederen for Statnetts Regionsentral i Midt-Norge Sigbjørn Hanem om at da de skulle gjøre en omkobling i sentralnettet ble det på grunn av en feilvurdering gjort en kobling som gjorde at hele forsyningen til Nesset Kraft over Brandhol trafostasjon falt ut.  Feilen ble oppdaget og ny kobling ble gjort rimelig umiddelbart.  Statnett beklager denne hendelsen og har rapportert den inn i sitt system som et avvik.