Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

07.03.2011:


Strømbrudd i Nesset natt til søndag 3. juli

Natt til søndag 3. juli kl. 03:21 falt strømmen i store deler av Nesset ut.  Raudsand, Eidsøra, Meisalstranda, fra Tiltereidet til Rød, deler av Eidvåg, Vistdal, Tjelle, Ranvik og Gussiås.  Etter omkobling ble deler av området forsynt via ringmating.  I og med et så stort omfang av feil mener vi at feilen må skyldes utladning av atmosfærisk overspenning. En høyspenningskabel er mest sannsynlig havarert på Rød, kundene i området blir midlertidig forsynt over en reserveforsyning.  Denne feilen gikk det lang tid å konstatere og hele området fra Solbjøra til Rød ble liggende ute i mange timer mens feilletingen pågikk.  Ellers var det skader øverst i Åsagardene, Tovråa og på Talset.  Vi har også fått inn melding som går på at kunder har fått skade i private anlegg.  Omfanget av utkoblingen førte til at vi bemannet vårt sentralbord for å ta imot henvendelser fra kundene og selv om pågangen til tider var stor håper vi at de fleste som prøvde å ta kontakt med oss kom igjennom og fikk nødvendig informasjon.

En ny feil oppstod samme dag kl. 14:16, dette opplevdes for de fleste som en kjapp blink mens Raudsand, Eidsøra og Meisalstranda lå ute i 4 minutter.  Årsaken til denne feilen er ukjent.  Vi håper at feilsituasjonen natt til søndag og utover søndags morgenen ikke medførte alt for store konsekvenser for våre kunder.