Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

29.05.2011:


Eikesdalen strømløs

Lørdag ca. kl. 14:20 gikk et større steinras i Litjdalen i Sunndal som tok strømmen i Litjdalen, over fjellet via Aursjøen og Eikesdalen. Lørdag ca. kl. 14:20 gikk et større steinras i Litjdalen i Sunndal som tok strømmen i Litjdalen, over fjellet via Aursjøen og Eikesdalen.  22kV linjen til Sunndal Energi som forsyner Eikesdalen ble rammet i en lengde på ca. 400 meter.  Det vil ta dager å få reparert feilen.  Samtidig som dette skjer er det utkobling og revisjon på linjeforbindelsen fra Osbu til Vågåmo og Osbu kraftstasjon står etter endt revisjon.  For strømkundene i Eikesdalen settes det lit til at Statkraft greier å få startet opp Osbu kraftstasjon i de nærmeste timene.  Ca. kl. 21:00 får vi beskjed fra Statkraft at Osbu ikke lar seg starte.  Vi får videre beskjed om at søndag morgen vil Statkraft begynne arbeidet med å avvikle det pågående revisjonsarbeidet på linjeforbindelsen Osbu – Vågåmo for å få opp igjen strømforsyningen til Eikesdalen via denne linjen.  Nesset Kraft går så i gang med å skaffe til veie stort nok aggregat fra Istad  Kraft for å kunne gjenopprette strømforsyningen i Eikesdalen i løpet av natta.  Aggregat og nødvendig transformatorkapasitet blir etablert i løpet av natt til søndag og Eikesdalingene fikk igjen strømmen ca. kl. 06:00.  Inntil hovedforsyningen er permanent reparert oppfordrer vi våre kunder i Eikesdalen til å selvrasjonere strømforbruket slik at ikke overbelastning skaper unødige driftsproblemer.  Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om driftsituasjonen etter hvert som dette foreligger.  Følg info på våre web-sider.

">