Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

08.09.2010:


Fiberprosjektet Nesset - Sunndal

Vi er nå igang med å strekke fiber på eksisterende høyspentledning fra Fredsvika og mot Eidsvåg. Våre kunder på strekningen har fått tilsendt infobrev med bestillingskupong for bestilling av fibertilkobling på strekningen.  Her vil det være mulighet for levering av bredbåndstilkobling, IP-telefoni og TV i en og samme tilknytning.
Husk, dette er et introduksjontilbud så prisen vil bli noe høyere etter fristens utløp.