Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

25.09.2009:


Statnett øker nettleien betydelig i 2010

Sentralnettstariffen øker fra 95 kr/kW i 2009 til 341 kr/kW i 2010. For 2011 er det mulig at sentralnettstariffen kan komme til å gå ned igjen til vel 200 kr/kW. Energibedriftenes landsforening EBL mener at Statnett bør tilstrebe en jevnere utvikling av sentralnettstariffen.Sentralnettstariffen øker fra 95 kr/kW i 2009 til 341 kr/kW i 2010. For 2011 er det mulig at sentralnettstariffen kan komme til å gå ned igjen til vel 200 kr/kW. Den store tarifføkningen fra 2009 til 2010 ser ut til å skyldes flere forhold: Tariffen i 2009 har vært svært lav, mens man i 2010 må dekke opp for lavere inntekter enn forventet på kabelen til Nederland (NorNed), endringer i reguleringsregimet og store investeringer i sentralnettet.. 

Den store økningen i netteleien for 2010 er vanskelig å forklare for forbrukerne. Mange nettselskap har derfor fokus på å holde en stabil utvikling i tariffene. Dette bør Statnett også sikte seg inn mot. EBL har tilkjennegitt vårt syn overfor Statnett og vil følge opp saken.