Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

01.09.2010:


Avregning for november/desember er nå foretatt.

Regning for november/desember er nå sendt ut. Kunder uten måleravlesning har fått stippulert sitt forbruk. Dersom du finner ting du mener er feil på regninga, eller ting som er vanskelig å forstå, ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg.

Husk å bruk KID ved betaling.