Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

03.12.2009:


Vi setter ned kraftprisene.

For kunder som ikke har fastprisavtale reduserer vi nå prisen på Standard variabel kraft (Tariff 2) til 40,20 øre/kWh gjeldende fra 26.03.2009.

Fastkraftpris med 1 års bindingstid er nå 39,45 øre/kWh.

Den gamle 3-årsfastprisavtalen som de fleste av våre kunder har, er fortsatt svært gunstig med 34,82 øre/kWh.