Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

02.11.2009:


Gate- og veglys i Nesset:

Ny Europeisk forskrift for sertifisering av løfteutstyr har medført at vårt kranutstyr ikke lenger kan brukes ved utskifting av defekte pærer i gate- og veglys.


I en periode vil vi derfor være avhengig av innleid utstyr for å utføre arbeidet. Dette kan medføre at det i enkelte tilfeller kan gå noe lengre tid før innmeldt feil blir rettet. Dette gjelder i all hovedsak defekte pærer i lyspunkter montert på stålmaster.