Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

29.12.2009:


NETTLEIETARIFFER 2010

Styret i Nesset Kraft AS har vedtatt nye nettleietariffene for 2010. Som følge av økte kostnader i overliggende nett og økt inntektsramme for 2010, er tariffene i snitt økt med ca 4 øre/kWh eks off avgifter.