Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

12.12.2008:


Nytt tilbud om fastkraftpris for 2009.

Alle med fastkraftavtale som går ut i 2008 har fått tilsendt tilbud om ny avtale fra 01.01.2009.

Pris på fastkraftprisavtale fram til 31.12.09 er på 45,50 øre/kWh inkl mva.

Frist for å inngå slik fastkraftprisavtale er 15.12.08.