Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

15.03.2010:


Vinnere av kr 1000,- i forbindelse med måleravlesnig

Blant alle kunder som leverer avlesning pr telefon eller via internett trekker vi for hver periode ut to vinnere a kr 1.000,-

For Januar/Februar ble dette:
Reidun Hatlen, Eidsvåg.
Dag Ove Hestås Svensli, Raudsand.