Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

08.01.2008:


Kraftig tordenvær over Aursjøen

Torsdag ettermiddag 31.07. gikk et kraftig tordenvær over fjellet som medførte utfall av 22 kV-linjen til bl. annet Eikesdalen. 
Ca kl 1650 meddeldte vakthavende for Statkraft i Gaupne at 22 kV-linjen over fjellet fra Osbu til Eikesdal var falt ut grunnet tordenvær over Aursjøområdet. De ville sette igang seksjonering for å kunne påvise feilen.