Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

27.12.2007:


Nye nettleiesatser for 2008

I 2007 senket vi nettleiesatsene med ca 3,14 øre/kWh som følge av tilsvarende utjevningstilskudd bevilget gjennom statsbudsjettet. For året 2008 er utjevningstiilskuddet redusert til 1,75 øre/kWh. Total sett ser vi oss desverre nødt til å øke nettleiesatsene fra nyttår.