Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

05.08.2007:


18, mai avvikler vi felles feriedag

For å få en hensiktsmessig avvikling av ferien har vi blitt enige om å fastsette noen bestemte dager gjennom året til felles ferie. Fredag den 18. mai blir en slik felles feriedag og vi holder derfor stengt den dagen.