Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

20.02.2007:


Nye standardavtaler

Nye standardavtaler for

Nettleie - Tilknytning og Kraftlevering gjeldende fra 1.01.07Forbrukerombudet og EBL (Energibedriftenes landsforening) har nå framforhandlet nye standardavtaler.

Nye forskrifter har gjort det nødvendig å endre eksisterende avtaler gjeldende fra 2002, men også som følge av avgjørelser i Elklagenemnda og endringer av redaksjonell art.

De største og viktigste endringene kommer i nettleieavtalenes bestemmelser om stengning, behandling av klagesaker og erstatningssaker. Dette skyldes de endringer i Forbrukerkjøpsloven, som klargjør og styrker forbrukerens rettigheter, samt endring i NVE`s forskrifter.

Tilknytningsavtalen er hovedsakelig oppdatert på grunn av endringene i nettleieavtalen. Noen endringer er også gjort i kraftavtalen på grunn av endringer i markedet etter forrige revisjon.

 

Disse standardavtaler og samarbeidet med forbrukermyndighetene er viktig som fundament for tilliten mellom kundene og energibedriftene, standardavtalene bidrar til harmonisert og grunnleggende likhet i kundebehandling i hele landet mener EBL.

Disse nye avtalene finner du under vår "Driftsavdeling" men kan også fås ved henvendelse til oss.

Alle nye tilknytninger vil få disse avtalene i papirformat">