Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

20.12.2006:


Nye Netleietariffer for 2007

Vi har redusert alle nettleietariffene for 2007. Tariffenes energiledd er redusert med 2,5 øre/kWh eks mva. Eller 3,13 øre/kWh inkl avg for de det måtte gjelde for. Se nye satser under siden "Priser"