Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

31.07.2006:


Justervesenet - stikkprøvekontroll av elmålere

Justervesenet er et offentlig organ som fører tilsyn med mål og vekt i Norge. For strømmålere skal disse kontrollere etter bestemte rutinerFor strømmålere foretas det kontroll, for å sikre at disse måler korrekt antall kWh. Kontrollen foregår slik at en gruppe målere (Bestemt gruppe, fabrikat, modell) blir tatt ut for testing. Nettselskapet vil da komme til kunden, fjerne måleren som skal testes og sette opp annen måler. Måleren som skal testes blir innsendt til offentlig godkjent organ for  testing. For at en gruppe målere skal være godkjent er kravet at minimum 98,5 % tilfredsstiller kravet.

">