Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

03.02.2006:


Bredbånd: Internett og IP-telefoni

Alle bygdelag, bortsett fra Gussiås og Eikesdal, har nå fått tilgang på bredbånd gjennom ADSL.

http://www.sucom.no/ eller ring 71 40 55 00.

For potensielle kunder på Gussiås og i Eikesdal kan vi opplyse om at vi er i gang med å se på tekniske løsninger for utbygging. Vi vil komme tilbake med mer opplysninger om denne utbyggingen når dette foreligger

">