Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

03.02.2006:


Avlesningsdatoer for 2006

Januar-februar         Onsdag 1. mars

Mars-april               Mandag 1. mai

Mai-juni                  Lørdag  1. juli

Juli-august              Fredag  1. september

September-oktober  Onsdag  1. november

November-desember Mandag  1. januar 2007