Kontakt oss

Ansatte ved NKAS telefoner

Energiutredninger
 

 
Brukerinformasjon for Din Side
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

 

Stian SagliOverordnet vakttelefon NKAS: 712 31600

Ansatte ved NKAS pr 01.01.2015:

Navn Stilling   Mobiltlf. 

Knut Arne Vike  Daglig leder   91 86 29 33  
Arnt V Bruseth Driftsleder   48 99 62 01   
Arild Flåhammer Driftsing.   41 46 46 58  
Bjørn Nauste Overm drift   95 11 29 17
Stian Sagli Overmontør måler   93 05 17 70
Jarle Helde Montør drift
99 44 32 61
Johan Myrset Montør drift.
97 18 68 25
Magne Bugge Montør drift
41 67 01 23 
Magny L Svensli Øko.medarb   48 00 44 02
Marta Perez Tilsynsing.
95 12 37 76
Monica H. Kalset Øko.medarb   90 77 90 91
Olaf A. Eide Øko.leder   971 50 213
 
Håkon A Hakstad Lærling   917 96 549
Even Frisvoll Montør drift
90 55 86 27
Arnt Inge Ranvik Arbeider drift   99 16 51 03  
Olai R. Svensli  Lærling   905 64 873  
Mervin Høvik Renholder