Velkommen til vår nettside

Historikk

Målsetting

Styret

Måleravlesning

Organisasjon

Energiutredninger
 

Last ned årsmeldinger

Sist oppdatert:

Nyheter:
17.02.2014

Øvrig innhold:
01.12.2017

 
Brukerinformasjon for Din Side
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

  Måleravlesning

Info om måleravlesning

Fra og med avregningen for januar/februar 2014, vil det være mulig
i registrere måleravlesning på 3 forskjellige måter hos Nesset Kraft AS.

Avlesning via Bruk av Din Side
Kundeportalen Din Side har vært tilgjengelig side juli 2014. Innloggingsportal
finner du under valget MÅLERAVLESNING øverst på siden.


Bruk av SMS ved innrapportering av målerstand
Nytt i 2014 er at vi tilbyr våre kunder påminnelse og mulighet for
innrapportering av målerstand via SMS. For å benytte seg av denne
tjenesten, må du som kunde melde deg på enten ved å sende følgende SMS
til 26166: "NESM START #kundenummer# #målernummer#."


1. Fra våre hjemmesider, logg deg inn på Din Side med kundenummer og målernummer.
2. Gå inn på valget Kundeprofil
3. Legg inn ditt korrekte mobilnummer og kryss av for ønsket avtale om varsling
4. Lagre!

Når det nærmer seg måleravlesning vil du motta en SMS påminnelse der du blir bedt
om å sende din målerstand til et mottaker-nummer: "Send NESM /din målerstand/ 
til 26166."

Avlesning via telefon
1. Ring 800 61 016 (gratis)
2. Tast ditt målernummer, og avslutt med #-tast.
3. Tast avlest målerstand, avslutt med #-tast.
4. Bekreft dagens dato, avslutt med #-tast.


Det tidligere målerpåminnelses-skrivet som du tidligere mottok 6 ganger i året, vil
ikke lengre bli sendt ut til våre kunder. Påminnelse om måleravlesning vil fra nå av
annonseres i Driva og Romsdal Budstikke, samt sendes ut via SMS for kunder som har  
meldt seg på denne tjenesten.

        
            
 Nesset Kraft AS har følgende avregningsperioder:

                          Husholdning/Fritidhus/Mindre Næring:
     

 Avlesningsperiode:

 Måleravlesningsdato:

  
Januar/Februar

  1. Mars

Mars/April
   
  1. Mai

Mai/Juni
   
  1. Juli

Juli/August
   
  1. September

September/Oktober
   
  1. November

November/Desember
   
  1. Januar
        
Bruk gjerne overnevte avlesningsdatoer som faktisk avlesningsdato når du rapporterer
via
DIN SIDE eller via Tastafon 800 61 016

De av våre kunder som har ett uttak over 100000 kWh, blir avlest automatisk av Nesset
Kraft AS. Disse trenger ikke målerstand.

Vi viser for øvrig til tidligere utsendte informasjon om bruk av Din Side, samt brukerrettledningen på våre hjemmesider.

Har du spørsmål til omleggingen i forbindelse med varsel om måleravlesning, ta kontakt
med oss på telefon 71 23 16 00.